Disclaimer

Op het gebruik van deze website(www.ledyears.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie
Ledyears streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Ledyears niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Ledyears aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.
Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Ledyears en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail
Ledyears garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Ledyears te corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks
Deze website kan hyperlinks bevatten naar website van derden. Ledyears heeft geen invloed op website van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Ledyears aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van website van derden.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle publicaties en uitingen van ledyears zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Ledyears daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

ONZE OPDRACHTGEVERS

Bezig met laden van projecten...
Enable map
Disable map

NEEM CONTACT OP MET ONZE MARKTSPECIALISTEN