Privacybeleid

Ledyears, gevestigd aan Nieuwland Parc 8, 2952 DA Alblasserdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Ledyears B.V., Nieuwland Parc 8, 2952 DA Alblasserdam 088-3221000

Persoonsgegevens die wij verwerken
Ledyears verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op onze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Locatiegegevens
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@ledyears.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Ledyears verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Ledyears analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming
Ledyears neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Ledyears) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Ledyears bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Ledyears verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Ledyears blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Ledyears gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Cookies uitschakelen en verwijderen
De klant heeft de vrije keus om geen toestemming te verlenen voor het plaatsen van cookies. Deze cookies kunnen te allen tijde worden uitgezet door de instellingen van de browser aan te passen of door gebruik te maken van de button linksonder de website van ABK en daar de instelling “Cookies are off” te gebruiken.

Google Analytics
Ledyears maakt gebruik van Google Analytics om het bezoek van de website te meten en te analyseren. Met behulp van deze cookies verzamelt Ledyears anonieme informatie over onder andere bezoekersaantallen, de duur van een bezoek op haar website, populaire zoektermen en welke pagina’s het meest bezocht worden. Het doel is het verbeteren van de website en het beter afstemmen van de dienstverlening en de inhoud van de website op de behoeften van de bezoekers. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien zij hiertoe wettelijk wordt verplicht. Houdbaarheid: 2 jaar. Privacybeleid van Google Analytics: https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=nl

Google Adwords
Google Adwords is een advertentiedienst van Google Inc. Om te bepalen welke advertentie(klikken) hebben geleid tot een aankoop of bestelling, worden conversiepixels gebruikt. Hierdoor kan Ledyears achteraf herleiden welke advertenties tot een actie hebben geleid, en de getoonde advertenties zo goed mogelijk laten aansluiten bij de voorkeuren van de bezoeker. Houdbaarheid: 30 dagen. Privacybeleid van Google: https://www.google.nl/policies/privacy/
  

Google Tag Manager
Google Tag Manager is een tool voor het maken en beheren van websitetags vanuit één interface. Tags zijn kleine website-code-fragmenten waarmee verkeer en bezoekgedrag gemeten kan worden. Het hulpprogramma voor het beheren van de tags zelf is een cookie-vrij domein dat geen persoonlijk identificeerbare gegevens verzamelt. Het programma zorgt ervoor dat andere tags worden geactiveerd, die op hun beurt wel gegevens kunnen verzamelen.

Mailchimp
De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt uw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.

Leadinfo
Om het zakelijk gebruik van onze website te meten, maken wij gebruik van Leadinfo. Deze dienst toont ons bedrijfsnamen en -adressen op basis van IP-adressen van onze bezoekers. Het IP-adres wordt hierbij niet opgenomen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Ledyears en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@ledyears.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Ledyears wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Ledyears neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@ledyears.nl.

ONZE OPDRACHTGEVERS

Bezig met laden van projecten...
Enable map
Disable map

NEEM CONTACT OP MET ONZE MARKTSPECIALISTEN