PRIS Utrecht

Als hét middelpunt van Nederland krijgt de gemeente Utrecht jaarlijks een groot aantal weggebruikers op bezoek. Hoewel men veel aandacht heeft voor de leefbaarheid en veiligheid van het stadscentrum, blijft ook de verbetering van de bereikbaarheid voor automobilisten een belangrijke ambitie. De recente realisatie van een Parkeer Route Informatie Systeem (PRIS) in de gemeente vormt een goede bijdrage voor het vinden van een gezonde balans tussen deze zaken.

 

Door de vele toegangswegen naar Utrecht is het van belang dat automobilisten direct op de hoogte zijn van actuele informatie over de beschikbaarheid van parkeerfaciliteiten. Op deze manier wordt filevorming voorkomen en ontstaan er geen gevaarlijke situaties als gevolg van zoekgedrag.

 

Op ruim 100 locaties zijn bewegwijzeringsborden geplaatst. Door de ruime spreiding van de borden wordt er voor gezorgd dat iedere automobilist langs de meest efficiënte parkeerroute kan worden begeleid. Circa 40 locaties zijn uitgevoerd met dynamische LED-displays. Deze displays hebben een resolutie van 32×16 pixels, een pixelpitch van 10 mm en voldoen aan de NEN-EN12966 normering.

 

Uniek aan dit project is de uitgevoerde migratie. Door het toepassen van een doordacht migratieplan is het oude systeem gemigreerd naar een nieuwe systeem. Met als resultaat een PRIS Utrecht 2.0.

 

Met de realisatie van het nieuwe systeem is de hanteerbaarheid van het verkeersmanagement toegenomen en is men beter voorbereid op de verwachte stijging van het aantal bezoekende automobilisten.

ONZE OPDRACHTGEVERS

Bezig met laden van projecten...
Enable map
Disable map

NEEM CONTACT OP MET ONZE MARKTSPECIALISTEN